Δήλωση ΣυμμετοχήςΟι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέχρι τη συμπλήρωση όλων των τμημάτων σε όλη τη διάρκεια του έργου

Παρακαλώ επιλέξτε το φορέα που θέλετε να υποβάλλετε τη δήλωσή σαςIMEGSEVEE.logoINE-GSEEINEMY ESEElogotypo-IEKEM-blue

 

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του συνόλου των προγραμμάτων κατάρτισης.

 

 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ

ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ

Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.

ΠΡΑΞΗ 2Π

 

 

 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1. Νότιο Αιγαίο

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Στερεά Ελλάδα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΑΞΗ 3Π

       

ΥΠΟΕΡΓΟ 1. Κεντρική Μακεδονία

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Δυτική Μακεδονία

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3. Αττική

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΑΞΗ 8Π

       

ΥΠΟΕΡΓΟ 1. Αν. Μακεδονία - Θράκη

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Θεσσαλία

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3. Ήπειρος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΠΟΕΡΓΟ 4. Δυτική Ελλάδα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΠΟΕΡΓΟ 5. Πελοπόννησος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΠΟΕΡΓΟ 6. Ιόνια Νησιά

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΠΟΕΡΓΟ 7. Κρήτη

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΠΟΕΡΓΟ 8. Βόρειο Αιγαίο

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


pdfΕναλλακτικά, αποθηκεύστε την αίτηση.