Δήλωση ΣυμμετοχήςΟι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέχρι τη συμπλήρωση όλων των τμημάτων σε όλη τη διάρκεια του έργου

Παρακαλώ επιλέξτε το φορέα που θέλετε να υποβάλλετε τη δήλωσή σαςIMEGSEVEE.logoINE-GSEEINEMY ESEElogotypo-IEKEM-blue

 

Το σύνολο των προγραμμάτων κατάρτισης θα υλοποιηθούν έως 30/9/2015. Σε ορισμένες Διοικητικές Περιφέρειες τα προγράμματα κατάρτισης έχουν ολοκληρωθεί για το σύνολο των ωφελούμενων εργαζομένων στις περιφέρειες αυτές. Η πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα.

 

 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ

ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ

Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.

ΠΡΑΞΗ 2Π

 

 

 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1. Νότιο Αιγαίο

X

X

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

X

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Στερεά Ελλάδα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

X

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΞΗ 3Π

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 1. Κεντρική Μακεδονία

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

X

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Δυτική Μακεδονία

X

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

X

ΥΠΟΕΡΓΟ 3. Αττική

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

X

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΞΗ 8Π

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 1. Αν. Μακεδονία - Θράκη

X

X

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Θεσσαλία

X

X

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3. Ήπειρος

X

X

X

X

ΥΠΟΕΡΓΟ 4. Δυτική Ελλάδα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 5. Πελοπόννησος

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 6. Ιόνια Νησιά

X

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 7. Κρήτη

X

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 8. Βόρειο Αιγαίο

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


pdfΕναλλακτικά, αποθηκεύστε την αίτηση.