Δήλωση ΣυμμετοχήςΟι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέχρι τη συμπλήρωση όλων των τμημάτων σε όλη τη διάρκεια του έργου

Παρακαλώ επιλέξτε το φορέα που θέλετε να υποβάλλετε τη δήλωσή σαςIMEGSEVEE.logoINE-GSEEINEMY ESEElogotypo-IEKEM-blue

 

Το σύνολο των προγραμμάτων κατάρτισης θα υλοποιηθούν έως 30/6/2015. Σε ορισμένες Διοικητικές Περιφέρειες τα προγράμματα κατάρτισης έχουν ολοκληρωθεί για το σύνολο των ωφελούμενων εργαζομένων στις περιφέρειες αυτές. Η πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα.

 

 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ

ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ

Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.

ΠΡΑΞΗ 2Π

 

 

 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1. Νότιο Αιγαίο

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Στερεά Ελλάδα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΡΑΞΗ 3Π

       

ΥΠΟΕΡΓΟ 1. Κεντρική Μακεδονία

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Δυτική Μακεδονία

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3. Αττική

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΡΑΞΗ 8Π

       

ΥΠΟΕΡΓΟ 1. Αν. Μακεδονία - Θράκη

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Θεσσαλία

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3. Ήπειρος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΠΟΕΡΓΟ 4. Δυτική Ελλάδα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΥΠΟΕΡΓΟ 5. Πελοπόννησος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΥΠΟΕΡΓΟ 6. Ιόνια Νησιά

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΥΠΟΕΡΓΟ 7. Κρήτη

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΥΠΟΕΡΓΟ 8. Βόρειο Αιγαίο

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


pdfΕναλλακτικά, αποθηκεύστε την αίτηση.